KORONA JV. Sp. z o.o.

Oferujemy produkty wspomagające procesy odwadniania, sedymentacji, filtracji, flotacji, środki do zwalczania piany w procesach technologicznych, dyspergatory, superabsorbanty, środki do eliminacji metali ciężkich ze ścieków.

Oferowane przez nas polimery służą do produkcji między innymi: wody pitnej, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, odwadniania osadów, procesów filtracji, flotacji i sedymentacji we wszystkich przemysłach, wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu.